Διοικητικό Συμβούλιο

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος) 1ος (Επιχειρισιακός)

ΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Αντιπρόεδρος)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γενικός Γραμματέας ) (2ος Επιχειρισιακός)

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας )

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΙΛΑΝΘΗ (Ταμίας)

ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εκπρόσωπος Τύπου

υπεύθυνου μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης )

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Δημόσιες Σχέσεις )

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας )

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος επιτροπής δεοντολογίας )

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γενικός γραμματέας επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας )

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) (οργανωτικος γραμματέας)

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης )

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (3ος Επιχειρισιακός )