«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

Προς
Νοσοκομειακή Μονάδα « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Υπόψη μελών ΔΣ

Θέμα:” Αίτημα για ραντεβού με τα μέλη του ΔΣ της υπηρεσίας σας για την επικείμενη προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (24 μηνών) για τις ανάγκες φύλαξης της Νοσοκομειακής Μονάδας « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και συγκεκριμένα: Εβδομήντα (70) άτομα ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης “

Το σωματείο μας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την απόφαση του ΔΣ της υπηρεσίας σας για έκδοση προκήρυξης θέσεων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης αντί για ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας όπως υφίσταται η τελευταία ειδικότητα στον οργανισμό σας( Άρθρο 16 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3485 31 Δεκεμβρίου 2012 “Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Aθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”).

Το επάγγελμα της φύλαξης έχει πλέον έχει εξειδικευτεί και ικανοί για να εργαστούν σε αυτό είναι οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

Ως σωματείο απαιτούμε οι θέσεις φύλαξης να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Δ.Ε.)με απαιτούμενα προσόντα τον τίτλο σπουδών (όπως αναφέρεται στο ΠΔ. 50/2001 άρθρο 17) δηλαδή:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Η ύπαρξη θέσεων φύλαξης ΥΕ με τυπικά προσόντα που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία(Π.Δ. 50/2001), υποβαθμίζουν τον κλάδο μας και το προσοντολόγιο που υπαγορεύει ουσιαστικά θέτει τους πιστοποιημένους αποφοίτους της ειδικότητάς μας εκτός διεκδίκησης συμμετοχής όταν οι εν λόγω θέσεις προκηρύσσονται μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Γίνεται αντιληπτό ότι ένα απόφοιτος ΥΕ με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού είναι ακατάρτιστος στο επάγγελμα της φύλαξης και άρα ακατάλληλος να εργαστεί με την εν λόγω ειδικότητα αφού δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.

Οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
2. Εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
5. Εγκληματολογία
6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. 
7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫
6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
12. Σκοποβολή.
13. Βασικά θέματα τουρισμού.
14. Πρώτες βοήθειες.

Επίσης ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι εκείνος που θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου αλλά και των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφαλείας” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

Επιπροσθέτως ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα:
1. Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
2. Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
3. Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
4. Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού και κατατάσσεται στην κατηγορία ΥΕ αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα στο ούτε στο Γυμνάσιο, ούτε φυσικά στο Δημοτικό σχολείο.

Εάν θέλετε να δείξετε το κοινωνικό σας πρόσωπο ως δημόσιος οργανισμός και να δίνετε ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν μόνο απολυτήριο Γυμνασίου για να απασχοληθούν, τότε μπορείτε να τους προσφέρετε θέσεις ΥΕ Εργατών, ΥΕ Καθαριστών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, ΥΕ Επιμελητών κτλ. δηλαδή θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται κάποια εξειδίκευση όπως πλέον απαιτείται στο αντικείμενο της φύλαξης.

———————————————————————————————————————-

Επίσης το προσοντολόγιο των τίτλων σπουδών που πρέπει να τεθεί στις θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας μαζί με τις επικουρίες να είναι ως ακολούθως:

Κύρια Προσόντα:
1)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο- λυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα- δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Α επικουρία 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Β Επικουρία
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).
————————————————————————————————————-

Καθώς το επάγγελμα της φύλαξης και φρούρησης πλέον έχει εξειδικευτεί και οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι συνεπώς πρέπει να είναι στα κύρια προσόντα των θέσεων ,έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
2. Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
3. Εισαγωγή στο Δίκαιο 
4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
5. Εγκληματολογία
6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. 
7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫
6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
12. Σκοποβολή.
13. Βασικά θέματα τουρισμού.
14. Πρώτες βοήθειες.

Στα προσόντα της Α επικουρίας να τοποθετηθούν οι διπλωματούχοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων διότι έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,τα παρακάτω μαθήματα:Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας,Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες,Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα και συνεπώς πρέπει να τοποθετηθεί στα προσόντα της Β επικουρίας.

Το σωματείο μας ήδη έχει κινηθεί δικαστικά με αίτηση ακύρωσης κατά παρόμοιας προκήρυξης τους Υπουργείου Εργασίας με θέσεις ΥΕ Φυλάκων.

Το σωματείο μας ζητά άμεσα ραντεβού με τα μέλη του ΔΣ της υπηρεσίας σας για τα παραπάνω ζητήματα.

Εκ της Διοίκησης
Ο Πρόεδρος Ηλιόπουλος Κων/νος Ο Γεν.Γραμματέας
Καλαντζής Παναγιώτης

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com

Κατηγορίες: Γραφείο Τύπου

0 σχόλια

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: