«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Αθήνα

ΠΡΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων

Θέμα: «Αποκλειστική κατάταξη διπλωματούχων ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών στα προσόντα της Β Επικουρίας της ειδικότητας ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων στις ανακοινώνεις ΣΟΧ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού στα Μουσεία και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ασφαλείας Προσώπων Υποδομών και Χρηματαποστολών «Ο Οδυσσέας» εκφράζει τη δυσαρέσκεια που στα προσόντα της Β Επικουρίας της ειδικότητας ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων στις ανακοινώνεις ΣΟΧ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού στα Μουσεία και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων αναφέρονται τα εξής:

«1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.»

Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πτυχιούχος ή διπλωματούχος ή ο κατέχων τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας είναι ακατάρτιστος επαγγελματικά για την ειδικότητα του φύλακα και πρέπει να τοποθετήθει στα πρόσοντα της Γ Επικούριας αφού δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.Ώστε στα προσόντα της Β επικουρίας να τοποθετούν αποκλειστικά και μόνο οι διπλωματούχοι της ειδκότητας ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών φυσικά μαζί με μέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Απαιτούμε από εδώ και στο εξής για την ειδικότητα των ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων την τροποποίηση των προσόντων της Β Επικουρίας ώστε να είναι ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

1.Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Και να δημιουργηθεί Γ επικουρία ως εξής:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 1. 1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Το επάγγελμα του Φύλακα-Νυχτοφύλακα πλέον έχει εξειδικευτεί και και οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
 2. Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
 4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 5. Εγκληματολογία
 6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
 7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
 3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
 4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).
 6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
 7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
 8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
 12. Σκοποβολή.
 13. Βασικά θέματα τουρισμού.
 14. Πρώτες βοήθειες.

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που διαθέτει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι εκείνος που θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου αλλά και των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφαλείας” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

Επιπροσθέτως ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα:

 1. Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
 2. Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
 3. Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
 4. Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

Η μέχρι τώρα έκδοση προκηρύξεων που τοποθετούν τους πιστοποιημένους αποφοίτους της ειδικότητάς μας στα προσόντα της Β επικούριας μαζί με όλους τους πτυχιούχους-διπλωματούχους ΔΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας, υποβαθμίζουν τον κλάδο μας και έρχονται σεαντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001) αφούτο προσοντολόγιο που υπαγορεύει ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες πρόσληψης τους που εχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια μισθών.

Ως εκ τούτου ζητάμε άμεσα την τροποποίηση του προσοντολογίου και επιπλέον ζητάμε το ΑΣΕΠ να επεμβαίνει και να μην εγκρίνονται οι προκήρυξεις που δεν περιέχουν την εν λόγω τροποποίηση όπως και να επιβάλλονται στους φορείς του δημοσίου οι κανόνες σχετικά με το προσοντολόγιο της Β Επικουρίας.

Σε περίπτωση όμως που επαναληφθεί παρόμοια προκήρυξη με λανθασμένο προσοντολόγιο της Β Επικούρίας και εγκριθεί από το ΑΣΕΠ το σωματείο μας θα προχωρήσει σε νομική καταγγελία και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των υπευθύνων.

Το σωματείο μας ζητά:

Άμεσα ραντεβού με τους υπευθύνους για το συγκεκριμένο θέμα.

Εκ της διοίκησης

Κατηγορίες: Βlog

0 σχόλια

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: