Γραφείο Τύπου

Προς ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα 29-03-2019

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

 

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Θέμα:” Αίτημα για ραντεβού με τους υπευθύνους της υπηρεσίας σας για την πρόσληψη προσωπικού ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων σε θέσεις ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης από τους πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού

 

Το σωματείο μας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την απόφαση της υπηρεσίας σας να προσλάβει άτομα ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και να τα τοποθετήσετε σε θέσεις ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης από τους πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Το επάγγελμα της φύλαξης έχει πλέον έχει εξειδικευτεί και ικανοί για να εργαστούν σε αυτό είναι οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

Ως σωματείο απαιτούμε οι θέσεις φύλαξης να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Δ.Ε.)με απαιτούμενα προσόντα τον τίτλο σπουδών (όπως αναφέρεται στο ΠΔ. 50/2001 άρθρο 17) δηλαδή:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Η πρόσληψη ατόμων άσχετης ειδικότητας και η τοποθέτηση τους στις θέσεις ΔΕ προσωπικού φύλαξης έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία(Π.Δ. 410/1988 καθώς απαγορεύεται η απασχόληση εργαζομένων σε αλλότρια καθήκοντα από την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί), υποβαθμίζουν τον κλάδο μας και ουσιαστικά θέτει τους πιστοποιημένους αποφοίτους της ειδικότητάς μας εκτός πρόσληψης. Γίνεται αντιληπτό ότι ένα απόφοιτος ΥΕ με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού είναι ακατάρτιστος στο επάγγελμα της φύλαξης και άρα ακατάλληλος να εργαστεί με την εν λόγω ειδικότητα αφού δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.

Επίσης βάσει της προσοντολογίου της προκήρυξης του λοιπού επικουρικού προσωπικού για το προσωπικό ΔΕ Φυλάκων απαιτείται και η Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).Πράγμα που δεν διαθέτουν οι προσλαμβανόμενοι από την υπηρεσίας εργαζόμενοι ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
 2. Εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
 4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 5. Εγκληματολογία
 6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
 7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
 3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
 4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫
 6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
 7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
 8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
 12. Σκοποβολή.
 13. Βασικά θέματα τουρισμού.
 14. Πρώτες βοήθειες.

Επίσης ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι εκείνος που θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου αλλά και των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφαλείας” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

Επιπροσθέτως ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»  είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα:

 1. Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
 2. Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
 3. Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
 4. Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού και κατατάσσεται στην κατηγορία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα στο ούτε στο Γυμνάσιο, ούτε φυσικά στο Δημοτικό σχολείο.

Εάν θέλετε να δείξετε το κοινωνικό σας πρόσωπο ως δημόσιος οργανισμός και να δίνετε ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν μόνο απολυτήριο Γυμνασίου για να απασχοληθούν, τότε μπορείτε να τους προσφέρετε θέσεις ΥΕ Εργατών, ΥΕ Καθαριστών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, ΥΕ Επιμελητών κτλ. δηλαδή θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται κάποια εξειδίκευση όπως πλέον απαιτείται στο αντικείμενο της φύλαξης.

Το σωματείο μας ζητά άμεσα ραντεβού με τα μέλη του ΔΣ της υπηρεσίας σας για τα παραπάνω ζητήματα.

 

Εκ της Διοίκησης

Ο Πρόεδρος        Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος                                                             Ο Γεν.Γραμματέας

Καλαντζής Παναγιώτης

                                                               

                                                                               

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.