Το Σωματείο μας θα δώσει παρόν στην άσκηση Δασικής Πυρκαγιάς ΦΑΕΘΩΝ 2019

Το Σωματείο μας θα δώσει παρόν στην άσκηση Δασικής Πυρκαγιάς ΦΑΕΘΩΝ 2019