ΘΕΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ(ΑΠΟ ΤΗΝ απερχόμενη κυβέρνηση)