Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ Των πινάκων αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προς

1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. – ΤΜΗΜΑ Α΄ / ΤΜΗΜΑ Β΄

2)ΑΣΕΠ

Θέμα:”ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ Των πινάκων αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ “

Κατόπιν ανωνύμων καταγγελιών που δέχτηκε το σωματείο μας για τους πίνακες των αποτελεσμάτων για τις 9 θέσεις Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πληροφορηθήκαμε ότι έχουν καταταχθεί εσφαλμένα στα κύρια προσόντα των παραπάνω θέσεων , υποψήφιοι οι οποίοι δεν κατέχουν τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται στο προσοντολόγιο που τέθηκε για τις παραπάνω θέσεις και σύμφωνα με την ανακοίνωση και ήταν το παρακάτω:

Κύρια Προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή

ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια εργασίας Α ‘ κατηγορίας (ν. 3707/2008 τ.Α‘) που εκδίδεται από την Αστυνομική

Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).»

Προσόντα Α επικουρίας:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

  2. Άδεια εργασίας Α ‘ κατηγορίας (ν. 3707/2008 τ.Α‘) που εκδίδεται από την ΑστυνομικήΔιεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).»

Επομένως αρκετοί υποψήφιοι :Α) κατέθεσαν τη βεβαίωση επάρκειας που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του αρ 6 παρ 1 του νόμου 2009/1992 της ειδικότητας Προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας των ΙΕΚ που εκδίδεται από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ., και εκ παραδρομής καταταχθήκαν στις θέσεις Δ.Ε.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Καθώς αυτό το πιστοποιητικό δεν είναι αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών και ούτε φυσικά είναι απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς είναι επιπέδου 1.Σε αντίθεση με το δίπλωμα ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών πού είναι επιπέδου 5.

Β)Κατέθεσαν: « Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας» ,που φυσικά δεν είναι αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών των πτυχίων ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ,επομενως εκ παραδρομής καταταχθήκαν στα κύρια πρόσόντα των θέσεων Δ.Ε.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ζητούμε να λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω και να ελεγχθούν σωστά οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων που αιτούνται με τον τίτλο σπουδών τους την κατάταξη τους στα κύρια προσόντα στις θέσεις Δ.Ε.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.Επίσης να γίνει ξανά καταμέτρηση όλων των κριτηρίων μοριοδότησης των υποψήφιων που κατατάχθηκαν στα κύρια προσόντα.

Παρακαλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε σε ανασύνταξη πινάκων των αποτελεσμάτων.

Εκ της Διοίκησης

Ο Πρόεδρος Ηλιόπουλος Κων/νος

Ο Γεν.Γραμματέας

Καλαντζής Παναγιώτης

Ηλιόπουλος Κων/νος

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.