Γραφείο Τύπου

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το σωματείο μας παρεμβαίνει σε κάθε φορέα του δημοσίου που προκηρύσσει αυτή την περίοδο, θέσεις Δ.Ε. Προσωπικού Ασφαλείας με 12 μήνη/18μήνη σύμβαση ορισμένου χρόνου (φορείς του υπουργείου υγείας και παιδείας)ώστε να τηρηθεί πιστά το προσοντολόγιο της εκάστοτε προκήρυξης για το εποχικό προσωπικό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: «Προσοντολόγιο υποψηφίων στα κύρια προσόντα των θέσεων ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας

Σε πολλές ανακοινώσεις ΣΟΧ για τις θέσεις ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης,έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς υποψήφιους να καταθέτουν τη βεβαίωση επάρκειας που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του αρ 6 παρ 1 του νόμου 2009/1992 της ειδικότητας Προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας  των  ΙΕΚ που εκδίδεται από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ, και εκ παραδρομής  να κατατάσσονται στα κύρια προσόντα των παραπάνω θέσεων.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν είναι αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών και ούτε φυσικά είναι απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς είναι επιπέδου 1.Σε αντίθεση με το δίπλωμα ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών πού είναι επιπέδου 5.

Ζητούμε να λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω και να ελεγχθούν σωστά οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων που αιτούνται  με τον τίτλο σπουδών τους την κατάταξη τους στα κύρια προσόντα.Καθώς στα κύρια προσόντα πρέπει να καταταχθούν οι έχοντες:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο- λυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα- δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σας επισυνάπτουμε υποδείγματα των δύο βεβαιώσεων για τις ειδικότητες που εκδίδει ο ΕΟΠΠΕΠ προς διευκόλυνση σας. Όπως επίσης και την απόφαση του ΑΣΕΠ 1209/2018 μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο και εξέταση ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων σε παρόμοια προκήρυξη θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας στο Π.Γ.Ν. Αττικόν .

Εκ της διοίκησης

Ο Πρόεδρος

Ηλιόπουλος  Κων/νος                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Καλαντζής Παναγιώτης

 

 

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224  Email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.