Αίτημα για συνάντηση με την σύμβουλο του ΑΣΕΠ κα Μπομπότη Φωτεινή για τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2018 και τη μοριοδότηση 150 μονάδων για δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερο τίτλο σπουδών των θέσεων ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης / ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Posted Leave a commentPosted in Γραφείο Τύπου

Προς   ΑΣΕΠ Θέμα:” Αίτημα για συνάντηση με την σύμβουλο του ΑΣΕΠ κα Μπομπότη Φωτεινή” Το σωματείο μας, ζητά συνάντηση με την ειδική σύμβουλο του ΑΣΕΠ κα Μπομπότη Φωτεινή για τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2018 και τη μοριοδότηση 150 μονάδων για δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερο τίτλο σπουδών των θέσεων ΔΕ  Φύλαξης Πληροφόρησης / ΔΕ […]