ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου ΙΙ

Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Γ΄ εξάμηνο – Τμήμα Γ1 – (εξάμηνο 2014 β)

Εκπαιδευτής: Κίμων Αλεξόπουλος

**//**

1.6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

1.6.1. Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών(Άρθρο 370)

«1. Όποιος αθέμιτα και με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ανοίγει κλειστή επιστολή ή άλλο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει τον κλειστό χώρο στον οποίο είναι φυλαγμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας με άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

(περισσότερα…)

Συντάκτης admin, πριν από

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις

Ν. 2725/1999

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Α’

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Άρθρο 1

Έννοια – Σκοπός

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

(περισσότερα…)

Συντάκτης admin, πριν από

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Στοιχεία Ποινικού ΙΙ

Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Γ΄ εξάμηνο – Τμήμα Γ1 – (εξάμηνο 2014 β)

Εκπαιδευτής: Κίμων Αλεξόπουλος

(περισσότερα…)

Συντάκτης admin, πριν από
Αρέσει σε %d bloggers: