Πιστοποίηση σε Κ.Α.Ρ.Π.Α – Βασική υποστήριξη ζωής (Basic Life Support, BLS), πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-E.R.C.)

22 Ιουνίου 2019

Πιστοποίηση σε Κ.Α.Ρ.Π.Α –
Βασική υποστήριξη ζωής (Basic Life Support, BLS), πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-E.R.C.) …
Σε Συνεργασια με Πανελληνιο Συλλογο Συνοδων Ασφαλειας Η.Β.Α