ΑΣΚΗΣΗ “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2019” – “ENCELADUS 2019”

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ συμμετείχε ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2019