Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ του σωματείου μας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνοδών Ασφαλείας