Α. Παρέχοντας στοχευμένη εκπαίδευση με εξελιγμένες τεχνολογικές μεθόδους, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, οργανισμούς, σωματεία, συνδέσμους, Εθελοντικές ομάδες, που σχετίζονται με την Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών.

Β. Καθορίζοντας προδιαγραφές Πιστοποιημένης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στοχεύοντας:

1. στην υλοποίηση και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

2. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης,

3. την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού,

4. τις μελέτες / μετρήσεις/ έρευνες,

5. την οργάνωση ημερίδων / συνεδρίων,

6. τις υπηρεσίες marketing, προβολής, διαφήμισης,

7. τα σχέδια και προγράμματα πρόληψης,

8. τις καινοτόμες δράσεις,

9. την οργάνωση, τον συντονισμό, και την ανάδειξη συνεργασίας με Ε.Ο. Ελληνικού και Διεθνούς Χαρακτήρα,

10. την εξοικείωση Εκπαιδευομένων με τα φαινόμενα καταστροφών.

Αρέσει σε %d bloggers: